Het Hoveniersbedrijf C. P. Haast kan als extern adviseur optreden in uw groenproject. Als onafhankelijke partij kunnen wij in elke fase van een project een deskundige second opinion geven. Door onze decennia lange ervaring kennen wij de valkuilen van het hoveniersvak. Door ons daadkrachtige optreden zult u meer resultaat zien!

Ons adviseurschap kan zich ook richten op groenprojecten die al de verkeerde kant op dreigen te gaan. U huurt ons in op uurbasis of tegen een vaste prijs. Vervolgens treden wij op als procesbewaker en controleur, zonder dat de uitvoerende partij – het hoveniersbedrijf – dit als storend zal ervaren. Wij adviseren nadrukkelijk op de achtergrond.

De adviesrol richt zich voornamelijk op het bewaken van de kwaliteit, de planning en de uitvoering volgens tekening en offerte.